Вакцинация против пневмококковой инфекции (вакцина "Превенар"), шприц/доза