Вакцинация против дизентерии Зонне (вакцина "Шигеллвак"), ампула