Вакцинация против дифтерии, столбняка (АДС-анатоксин), ампула